شهریور ۱۸, ۱۴۰۰
بیماری-نقاط-سیاه-کلم-(لکه-فلفل)-Pepper-spot

بیماری نقاط سیاه کلم (لکه فلفل) Pepper spot

نقاط سیاه کلم (لکه فلفل) Pepper spot این عارضه با شدت های مختلفی بر روی برگ های خارجی قسمت head کلم رخ می‌دهد، اما اغلب به […]