اسفند ۱۴, ۱۳۹۹
زنگ-سفید-خاجیان-کلم-(White-Rust-of-crucifers)

زنگ سفید خاجیان (White Rust of crucifers)

زنگ سفید خاجیان (White Rust of crucifers) عامل بیماری عامل بیماری زنگ سفید خاجیان، قارچ Albugo candida می‌باشد. در اوایل بهار فرم زمستان گذران این قارچ […]
خرداد ۱۲, ۱۳۹۹
زرد-شدن-بوته-کلم

پژمردگی فوزاریومی کلم (زردی کلم) Fusarium Wilt 

پژمردگی فوزاریومی کلم (زردی کلم) Fusarium Wilt عامل بیماری: Fusarium oxysporum f. sp. conglutinans (Two races have been identified), F. oxysporum f. sp. Raphani علایم بیماری  […]
خرداد ۳, ۱۳۹۹
سفیدک-داخلی-گل-کلم-Cauliflower-downy-mildew

سفیدک داخلی گل کلم Cauliflower downy mildew

سفیدک داخلی گل کلم Cauliflower downy mildew عامل بیماری: (Hyaloperonospora parasitica (synonym: Peronospora parasitica علایم بیماری بیماری سفیدک داخلی گل کلم به صورت مناطق زرد، بنفش […]