خرداد ۲۶, ۱۳۹۹
پوسیدگی-نرم-باکتریایی-(Bacterial-Soft-Rot)

پوسیدگی نرم باکتریایی کلم (Bacterial Soft Rot)

پوسیدگی نرم باکتریایی کلم (Bacterial Soft Rot) عامل بیماری: Pectobacterium spp. (synonym: Erwinia spp.) Pseudomonas marginalis pv. Marginali عامل بیماری علائم پوسیدگی نرم باکتریایی کلم ابتدا […]