شهریور ۱۸, ۱۴۰۰
بیماری-نقاط-سیاه-کلم-(لکه-فلفل)-Pepper-spot

بیماری نقاط سیاه کلم (لکه فلفل) Pepper spot

نقاط سیاه کلم (لکه فلفل) Pepper spot این عارضه با شدت های مختلفی بر روی برگ های خارجی قسمت head کلم رخ می‌دهد، اما اغلب به […]
اسفند ۲۷, ۱۳۹۹
ویروس-موزاییک-گل-کلم-Cauliflower-mosaic-virus)

ویروس موزاییک گل کلم Cauliflower mosaic virus (CaMV)

ویروس موزاییک گل کلم Cauliflower mosaic virus (CAMV) عامل بیماری: ویروس Cauliflower mosaic virus علائم بیماری ویروس موزاییک گل کلم یکی از مهم‌ترین عوامل خسارت زا […]
اسفند ۱۴, ۱۳۹۹
زنگ-سفید-خاجیان-کلم-(White-Rust-of-crucifers)

زنگ سفید خاجیان (White Rust of crucifers)

زنگ سفید خاجیان (White Rust of crucifers) عامل بیماری عامل بیماری زنگ سفید خاجیان، قارچ Albugo candida می‌باشد. در اوایل بهار فرم زمستان گذران این قارچ […]
خرداد ۲۶, ۱۳۹۹
پوسیدگی-نرم-باکتریایی-(Bacterial-Soft-Rot)

پوسیدگی نرم باکتریایی کلم (Bacterial Soft Rot)

پوسیدگی نرم باکتریایی کلم (Bacterial Soft Rot) عامل بیماری: Pectobacterium spp. (synonym: Erwinia spp.) Pseudomonas marginalis pv. Marginali عامل بیماری علائم پوسیدگی نرم باکتریایی کلم ابتدا […]
خرداد ۱۲, ۱۳۹۹
زرد-شدن-بوته-کلم

پژمردگی فوزاریومی کلم (زردی کلم) Fusarium Wilt 

پژمردگی فوزاریومی کلم (زردی کلم) Fusarium Wilt عامل بیماری: Fusarium oxysporum f. sp. conglutinans (Two races have been identified), F. oxysporum f. sp. Raphani علایم بیماری  […]
خرداد ۳, ۱۳۹۹
سفیدک-داخلی-گل-کلم-Cauliflower-downy-mildew

سفیدک داخلی گل کلم Cauliflower downy mildew

سفیدک داخلی گل کلم Cauliflower downy mildew عامل بیماری: (Hyaloperonospora parasitica (synonym: Peronospora parasitica علایم بیماری بیماری سفیدک داخلی گل کلم به صورت مناطق زرد، بنفش […]