آبان ۴, ۱۴۰۰
پوسیدگی-فوزاریومی-ریشه-و-تاج-مارچوبه

پوسیدگی فوزاریومی ریشه و تاج مارچوبه (Fusarium Crown and Root Rot of Asparagus)

پوسیدگی فوزاریومی ریشه و تاج مارچوبه (Fusarium Crown and Root Rot of Asparagus) عامل بیماری: این نوع پوسیدگی توسط چندین گونه از قارچ فوزاریوم ایجاد میشود […]
شهریور ۲۴, ۱۴۰۰
زنگ-مارچوبه-(Asparagus-rust)

زنگ مارچوبه (Asparagus rust)

بیماری زنگ مارچوبه (Asparagus rust) عامل بیماری: قارچ Puccinia asparagi علایم بیماری: بیماری زنگ مارچوبه یک بیماری گیاهی شایع و بسیار مخرب است که کشت مارچوبه […]