آذر ۱۴, ۱۳۹۸
آفتاب-سوختگی-فلفل-Sunscald

آفتاب سوختگی فلفل Sunscald

آفتاب سوختگی (Sunscald) علائم: آفتاب سوختگی عارضه‌ای محیطی می‌باشد که در آن قسمتی از میوه فلفل که در معرض آفتاب قرار می‌گیرد، علایم آفتاب سوختگی را […]
آذر ۱۱, ۱۳۹۸
سوختگی-گلگاه-فلفل

سوختگی گلگاه فلفل Blossom-end rot

سوختگی گلگاه فلفل (Blossom-end rot) علائم: اولین علائم سوختگی گلگاه فلفل قابل مشاهده در عارضه سوختگی گلگاه به صورت لکه‌های آب سوخته در نواحی نزدیک به […]