اردیبهشت ۷, ۱۴۰۰
آنتراکنوز-هندوانه-watermelon-Anthracnose

آنتراکنوز هندوانه watermelon Anthracnose

آنتراکنوز هندوانه (watermelon Anthracnose) عامل بیماری: Colletotrichum orbiculare علائم بیماری بیماری آنتراکنوز هندوانه یکی از بیماری‌های مخرب گیاهان جالیزی است. میزبان‌های این بیماری محصولاتی همچون هندوانه، […]