تیر ۲۴, ۱۴۰۰
سفیدک-داخلی-هنداونه-Watermelon-Downy-Mildew

سفیدک داخلی هنداونه (Watermelon Downy Mildew)

سفیدک داخلی هنداونه Watermelon Downy Mildew عامل بیماری: قارچ Pseudoperonospora cubensis سفیدک داخلی یا سفیدک کرکی هندوانه به محصولات دیگری از جمله طالبی، کدو، خیار و […]
تیر ۸, ۱۴۰۰
بوته-میری-یا-مرگ-گیاهچه-هندوانه-Damping-off

بوته میری یا مرگ گیاهچه هندوانه Damping-off

بوته میری یا مرگ گیاهچه هندوانه Damping-off بوته میری گیاهان جالیزي یکى از مهم‌ترین بیمارى هاى خیار، انواع خربزه، هندوانه و کدو است. عامل بیماری: این […]
اردیبهشت ۷, ۱۴۰۰
آنتراکنوز-هندوانه-watermelon-Anthracnose

آنتراکنوز هندوانه watermelon Anthracnose

آنتراکنوز هندوانه (watermelon Anthracnose) عامل بیماری: Colletotrichum orbiculare علائم بیماری بیماری آنتراکنوز هندوانه یکی از بیماری‌های مخرب گیاهان جالیزی است. میزبان‌های این بیماری محصولاتی همچون هندوانه، […]