خرداد ۹, ۱۴۰۰

لکه باکتریایی هندوانه (Bacterial Fruit Blotch Of Watermelon)

لکه باکتریایی هندوانه Bacterial Fruit Blotch Of Watermelon عامل بیماری: باکتری Acidovorax Avenae این بیماری به نام لکه روغنی و بلاچ هندوانه نیز شناخته می شود […]