تیر ۲۲, ۱۳۹۸
پژمردگی-ورتیسیلیومی-Verticillium-wilt-بادمجان

پژمردگی ورتیسیلیومی بادمجان Verticillium wilt

پژمردگی ورتیسیلیومی بادمجان از طریق مسدود کردن آوندها در ناحیه طوقه باعث ضعیف شدن گیاه و در نهایت مرگ گیاه می‌گردد. اگرچه نشاها می‮توانند آلوده شوند ولی علایم این بیماری در اوایل دوره رشد گیاه کمتر دیده می‌شود و با افزایش سن گیاه علایم نمایان می‌شود.
اسفند ۲۳, ۱۳۹۷
لکه برگی سرکوسپورایی بادمجان

لکه برگی سرکوسپورایی بادمجان (Cercospora Leaf Spot (Frogeye

عامل بیماری لکه برگی سرکوسپورایی بر روی دم‌برگ، برگ‌ها، ساقه‌ها بادمجان و فلفل تاثیر می‌گذارد. علایم این بیماری ابتدا به صورت لکه‌های زرد رنگ در قسمت‌های مختلف برگ ظاهر می‌شود
بهمن ۲۹, ۱۳۹۷
بیماری-آنتراکنوز-بادمجان-(Anthracnose)

بیماری آنتراکنوز بادمجان (Anthracnose)

این بیماری به صورت لکه‌هایی روی میوه ایجاد می‌شود. علائم به صورت لکه‌های صورتی رنگ روی میوه ظاهر می‌شود که ممکن است این لکه ها به قطر 3/1 تا 5/2 سانتیمتر باشد.