مرداد ۱۰, ۱۳۹۸
پژمردگی-باکتریایی-Bacterial-wilt-بادمجان

پژمردگی باکتریایی بادمجان Bacterial wilt

علایم بیماری پژمردگی باکتریایی بادمجان بدین شکل است که در ابتدا برگ های پایینی کمی پژمرده و زرد می‌شوند. در نواحی گرم و گرم و مرطوب ممکن است چند روز بعد از آلودگی، کل گیاه پژمرده و از بین برود. معمولا عامل بیماری بعد از ورود به گیاه سبب انسداد آوندها می شود
مرداد ۳, ۱۳۹۸
پوسیدگی-نرم-Bacterial-stem-and-Peduncle-canker

پوسیدگی نرم بادمجان Bacterial stem and Peduncle canker

پوسیدگی نرم بادمجان بر روی ساقه و میوه گیاه سبب خسارت می‌شود. علایم این بیماری در ابتدا به صورت تغییر رنگ در ساقه بوده و در صورت توسعه بیماری ساقه گیاه قهوه‌ای و نرم می‌شود. با توسعه بیماری، شاخه‌های آلوده گیاه به حالت رنگ پریده و نکروزه دیده می‌شوند