فلفل کشیده هیبرید رقم COOL F1

  • طول میوه ۱۷ – ۱۵ سانتیمتر، قطر میوه ۱/۳ سانتیمتر، وزن میوه ۱۶ گرم
  • بوته قوی، مقاوم به ویروس موزاییک تنباکو (TMV) و متحمل به سرما
  • میوه کشیده و به رنگ سبز تیره (در زمان رسیدگی قرمز)
  • زودرس، بسیار پربار و مناسب برای فضای باز

بسته بندی:

  • پاکت ۱۴ گرمی