بهمن ۴, ۱۳۹۹
بیماری-شکافتگی-ریشه-هویج-(Root-splitting,-Root-cracking)

بیماری شکافتگی ریشه هویج (Root splitting, Root cracking)

شکافتگی ریشه هویج (Root splitting, Root cracking) علائم بیماری: در این عارضه، ریشه گیاه هویج دچار ترک‌های عمودی شده که معمولا این ترک‌ها عمیق بوده و […]
دی ۲۲, ۱۳۹۹
بیماری لهیدگی باکتریایی پیاز Onion bacterial mushy rot

بیماری لهیدگی باکتریایی پیاز (Onion bacterial mushy rot)

لهیدگی باکتریایی پیاز (Onion bacterial mushy rot) عامل بیماری لهیدگی باکتریایی پیاز، باکتری‌های Pectobacterium carotovorum pv. Carotovorum و Dickeya chrysanthemi می‌باشند که بیشتر در زمان انبار […]
دی ۱۷, ۱۳۹۹
ویروس-موزاییک-کاهو-lettuce-mosaic-virus

ویروس موزاییک کاهو (lettuce mosaic virus (LMV

ویروس موزاییک کاهو (lettuce mosaic virus (LMV عامل بیماری: ویروس موزاییک کاهو lettuce mosaic virus (LMV) از بیماری های مخرب و مهم اقتصادی است که متعلق […]
دی ۱۱, ۱۳۹۹
نماتد ساقه و پیاز (stem and bulb nematode)

نماتد ساقه و پیاز (stem and bulb nematode)

نماتد ساقه و پیاز (stem and bulb nematode) عامل بیماری: عامل بیماری نماتد ساقه و پیاز موجودی میکروسکوپی به نام نماتد Ditylenchus dipsaci می‌باشد. طول آن […]
شهریور ۱۰, ۱۳۹۹
سفیدک-پودری-بامیه-(Okra-Powdery-Mildew)

سفیدک پودری بامیه (Okra Powdery Mildew)

سفیدک پودری بامیه (Okra Powdery Mildew) علایم بیماری: قارچ Erysiphe cichoracearum علایم بیماری در بیماری سفیدک پودری بامیه، لکه‌های كوچك در ابتدا سفید، بعداً زرد قهوه‌ای […]
مرداد ۱۵, ۱۳۹۹
سفیدک-پودری-کاهو-Powdery-mildew

سفیدک پودری کاهو Powdery mildew

سفیدک پودری کاهو (Powdery mildew) عامل بیماری: قارچ Golovinomyces Cichoracearum علایم بیماری: بیماری سفیدک پودری کاهو باعث زرد شدن برگ می شود، زیرا لکه‌ها محدود به […]
تیر ۳۰, ۱۳۹۹
سوختگی-گلگاه-خیار-(Blossom-end-rot-on-cucumber) 

سوختگی گلگاه خیار (Blossom-end rot on cucumber) 

سوختگی گلگاه خیار (Blossom-end rot on cucumber)  علائم بیماری سوختگی گلگاه خیار به صورت یک لکه‌ای تیره و عمدتا سیاه رنگ در انتهای میوه نمایان می‌شود. […]
تیر ۲۱, ۱۳۹۹
بیماری-آنتراکنوز-کاهو

آنتراکنوز کاهو Lettuce Anthracnose

آنتراکنوز کاهو (Lettuce Anthracnose) عامل بیماری: Microdochium panattonianum علایم بیماری علائم آنتراکنوز کاهو ابتدا در برگ های بیرونی و بیشتر در هر دو طرف میانی در […]
خرداد ۲۶, ۱۳۹۹
پوسیدگی-نرم-باکتریایی-(Bacterial-Soft-Rot)

پوسیدگی نرم باکتریایی کلم (Bacterial Soft Rot)

پوسیدگی نرم باکتریایی کلم (Bacterial Soft Rot) عامل بیماری: Pectobacterium spp. (synonym: Erwinia spp.) Pseudomonas marginalis pv. Marginali عامل بیماری علائم پوسیدگی نرم باکتریایی کلم ابتدا […]