شهریور ۱۰, ۱۳۹۹
سفیدک-پودری-بامیه-(Okra-Powdery-Mildew)

سفیدک پودری بامیه (Okra Powdery Mildew)

سفیدک پودری بامیه (Okra Powdery Mildew) علایم بیماری: قارچ Erysiphe cichoracearum علایم بیماری در بیماری سفیدک پودری بامیه، لکه‌های كوچك در ابتدا سفید، بعداً زرد قهوه‌ای […]
مرداد ۱۵, ۱۳۹۹
سفیدک-پودری-کاهو-Powdery-mildew

سفیدک پودری کاهو Powdery mildew

سفیدک پودری کاهو (Powdery mildew) عامل بیماری: قارچ Golovinomyces Cichoracearum علایم بیماری: بیماری سفیدک پودری کاهو باعث زرد شدن برگ می شود، زیرا لکه‌ها محدود به […]
تیر ۳۰, ۱۳۹۹
سوختگی-گلگاه-خیار-(Blossom-end-rot-on-cucumber) 

سوختگی گلگاه خیار (Blossom-end rot on cucumber) 

سوختگی گلگاه خیار (Blossom-end rot on cucumber)  علائم بیماری سوختگی گلگاه خیار به صورت یک لکه‌ای تیره و عمدتا سیاه رنگ در انتهای میوه نمایان می‌شود. […]
تیر ۲۱, ۱۳۹۹
بیماری-آنتراکنوز-کاهو

آنتراکنوز کاهو Lettuce Anthracnose

آنتراکنوز کاهو (Lettuce Anthracnose) عامل بیماری: Microdochium panattonianum علایم بیماری علائم آنتراکنوز کاهو ابتدا در برگ های بیرونی و بیشتر در هر دو طرف میانی در […]
خرداد ۲۶, ۱۳۹۹
پوسیدگی-نرم-باکتریایی-(Bacterial-Soft-Rot)

پوسیدگی نرم باکتریایی کلم (Bacterial Soft Rot)

پوسیدگی نرم باکتریایی کلم (Bacterial Soft Rot) عامل بیماری: Pectobacterium spp. (synonym: Erwinia spp.) Pseudomonas marginalis pv. Marginali عامل بیماری علائم پوسیدگی نرم باکتریایی کلم ابتدا […]
خرداد ۱۲, ۱۳۹۹
زرد-شدن-بوته-کلم

پژمردگی فوزاریومی کلم (زردی کلم) Fusarium Wilt 

پژمردگی فوزاریومی کلم (زردی کلم) Fusarium Wilt عامل بیماری: Fusarium oxysporum f. sp. conglutinans (Two races have been identified), F. oxysporum f. sp. Raphani علایم بیماری  […]
خرداد ۳, ۱۳۹۹
سفیدک-داخلی-گل-کلم-Cauliflower-downy-mildew

سفیدک داخلی گل کلم Cauliflower downy mildew

سفیدک داخلی گل کلم Cauliflower downy mildew عامل بیماری: (Hyaloperonospora parasitica (synonym: Peronospora parasitica علایم بیماری بیماری سفیدک داخلی گل کلم به صورت مناطق زرد، بنفش […]
اردیبهشت ۲۳, ۱۳۹۹

بدفرمی میوه خیار Deformation of cucumber fruit 

بدفرمی میوه خیار (Deformation of cucumber fruit)  علائم بیماری شکل سیلندری و صاف میوه خیار نقش بسزایی در بازارپسندی میوه دارد اما در برخی مواقع در […]
اردیبهشت ۱۴, ۱۳۹۹
تلخی-میوه-خیار

تلخی میوه خیار (Cucumber bitterness)

تلخی میوه خیار (Cucumber bitterness)  علائم در شرایط طبیعی، تلخی میوه خیار در ابتدای میوه خیار و به مقدار کمتری در پوست آن وجود دارد اما […]