خرداد ۲۶, ۱۳۹۹
پوسیدگی-نرم-باکتریایی-(Bacterial-Soft-Rot)

پوسیدگی نرم باکتریایی کلم (Bacterial Soft Rot)

پوسیدگی نرم باکتریایی کلم (Bacterial Soft Rot) عامل بیماری: Pectobacterium spp. (synonym: Erwinia spp.) Pseudomonas marginalis pv. Marginali عامل بیماری علائم پوسیدگی نرم باکتریایی کلم ابتدا […]
خرداد ۱۲, ۱۳۹۹
زرد-شدن-بوته-کلم

زرد شدن بوته کلم

زرد شدن بوته کلم عامل بیماری: Fusarium oxysporum f. sp. conglutinans (Two races have been identified), F. oxysporum f. sp. Raphani علایم بیماری  ۲ تا ۴ […]
خرداد ۳, ۱۳۹۹
سفیدک-داخلی-گل-کلم-Cauliflower-downy-mildew

سفیدک داخلی گل کلم Cauliflower downy mildew

سفیدک داخلی گل کلم Cauliflower downy mildew عامل بیماری: (Hyaloperonospora parasitica (synonym: Peronospora parasitica علایم بیماری این بیماری به صورت مناطق زرد، بنفش یا قهوه ای […]
اردیبهشت ۲۳, ۱۳۹۹

بدفرمی میوه خیار Deformation of cucumber fruit 

بدفرمی میوه خیار (Deformation of cucumber fruit)  علائم بیماری شکل سیلندری و صاف میوه خیار نقش بسزایی در بازارپسندی میوه دارد اما در برخی مواقع در […]
اردیبهشت ۱۴, ۱۳۹۹
تلخی-میوه-خیار

تلخی میوه خیار (Cucumber bitterness)

تلخی میوه خیار (Cucumber bitterness)  علائم در شرایط طبیعی، تلخی میوه خیار در ابتدای میوه خیار و به مقدار کمتری در پوست آن وجود دارد اما […]
فروردین ۳۰, ۱۳۹۹
آفتاب-سوختگی-خیار-(Sunscald)

آفتاب سوختگی خیار (Sunscald)

آفتاب سوختگی خیار (Sunscald) علائم بیماری زمانی که میوه ها در معرض تابش شدید آفتاب قرار می‌گیرند، بخش‌هایی از میوه بصورت نواحی خشک و سفید رنگ […]
اسفند ۱۹, ۱۳۹۸
نماتدهای-گره-ریشه-هویج

نماتدهای گره ریشه هویج Carrot root knot nematodes

نماتدهای گره ریشه هویج Carrot root knot nematodes عامل بیماری: Meloidogyne incognita, M. javanica, M. hapla and M. arenaria علائم بیماری در بیماری نماتد گره ریشه […]
اسفند ۱۲, ۱۳۹۸
پوسیدگی-نرم-باکتریایی-هویج-Bacterial-soft-rot-of-carrot

پوسیدگی نرم باکتریایی هویج Bacterial soft rot of carrot

پوسیدگی نرم باکتریایی هویج Bacterial soft rot of carrot عامل بیماری: Pectobacterium carotovorum علائم بیماری پوسیدگی نرم باکتریایی به صورت یک پوسیدگی نرم، لزج و آبکی […]
بهمن ۳۰, ۱۳۹۸
لکه-برگی-سرکوسپورایی-هویج

لکه برگی سرکوسپورایی هویج Cercospora leaf blight of carrot

لکه برگی سرکوسپورایی هویج Cercospora leaf blight of carrot عامل بیماری: Cercospora carotae علائم بیماری  علائم بیماری لکه برگی سرکوسپورایی می‌تواند بر روی تمامی اندام‌های هوایی […]