تیر ۲۲, ۱۳۹۸
پژمردگی-ورتیسیلیومی-Verticillium-wilt-بادمجان

پژمردگی ورتیسیلیومی Verticillium wilt

این بیماری خاکزاد از طریق مسدود کردن آوندها در ناحیه طوقه باعث ضعیف شدن گیاه و در نهایت مرگ گیاه می‌گردد. اگرچه نشاها می‮توانند آلوده شوند ولی علایم این بیماری در اوایل دوره رشد گیاه کمتر دیده می‌شود و با افزایش سن گیاه علایم نمایان می‌شود. سرعت پیشرفت بیماری پژمردگی ورتیسیلیومی در بادمجان کم می‮باشد.
تیر ۱۱, ۱۳۹۸
پوسیدگی-میوه بادمجان-Phomopsis-blight

پوسیدگی میوه Phomopsis blight

پوسیدگی میوه بادمجان بلافاصله بعد از سبز شدن به نشاها حمله می‮کند. علایم این بیماری بر روی ساقه به صورت لکه‌های قهوه‮ای تیره بوجود می‌آید و در نهایت، یک پوسیدگی خشک ساقه را احاطه کرده و نشاها از بین می‮روند. درصورت آلودگی بوته های مسن، لکه‌های دایره‮ای یا غیرمنظم قهوه‌ای متمایل به خاکستری بر روی برگ‮های پایینی و ساقه‮ها تشکیل می‌شود.
تیر ۹, ۱۳۹۸
سفیدک-پودری-بادمجان-Powdery-mildew

سفیدک پودری بادمجان Powdery mildew

سفیدک پودری بادمجان Powdery mildew این بیماری در ابتدا به صورت پودرهای سفید رنگ و دایره‮ای در قسمت بالا و پایین برگ‌ها ظاهر می‌شود و با پیشرفت بیماری لکه‌ها به شکل زاویه دار مشاهده می‌شوند. در صورت شدت بیماری، میسیلیوم‌های قارچ ممکن است دمبرگ و در نهایت ساقه بادمجان را نیز آلوده کنند.