مهر ۲۴, ۱۳۹۸
پژمردگی-باکتریایی-گوجه-فرنگی-Bacterial-wilt

پژمردگی باکتریایی گوجه فرنگی Bacterial wilt

علایم بیماری پژمردگی باکتریایی گوجه فرنگی در ابتدا با پژمردگی کل گیاه آغاز شده که بعد از آن برگ‌های پایینی گیاه شروع به ریزش می‮کند. در این بیماری هیچگونه زردی در شاخ و برگ گیاه مشاهده نمی‮شود. معمولا عامل بیماری بعد از ورود به گیاه سبب انسداد آوندها می شود.
مهر ۱۷, ۱۳۹۸
شانکر-باکتریایی-گوجه-فرنگی

شانکر باکتریایی گوجه فرنگی Bacterial Canker

علایم شانکر باکتریایی گوجه فرنگی می‌تواند روی برگه‌ای لپه‮‌ای و یا برگ های جوان به صورت لکه‌های کرم رنگی به قطر یک تا دو میلی‌متر دیده شود
مهر ۱۴, ۱۳۹۸
پوسیدگی-ریشه-و-طوقه-فوزاریومی-Fusarium-crown-and-root-rot

پوسیدگی ریشه و طوقه فوزاریومی گوجه فرنگی Fusarium crown and root rot

اولین علایم پوسیدگی ریشه و طوقه فوزاریومی گوجه فرنگی زمانی که میوه گوجه‌فرنگی به مرحله بلوغ سبز رسیده باشد دیده می‌شود.