گوجه-فرنگی-گلخانه-ای-اسکارلت-f1
گوجه فرنگی گلخانه ای هیبرید
رقم Scarlet F1
شرکت ZHONGYANYN چین

گوجه-فرنگی-گلخانه-ای-ترمه
گوجه فرنگی گلخانه ای هیبرید
رقم Termeh F1
شرکت ZHONGYANYN چین