مشخصات محصول
دارای تیپ رسمی ROMAINE
متوسط رس
مناسب برای کشت پاییز، زمستان، بهار، زوردس در تابستان مناطق معتدل و سردسیر
رنگ برگ های داخلی سبز - زرد براق و برگ های بیرونی به رنگ سبز تیره
این رقم دارای برگ های ایستاده، بلند و متراکم
دارای بافت برگی کمی چروکیده
لطیف و باکیفیت تازه خوری مطلوب و طعم خوب
وضعیت مومی بودن برگ: واکسی و براق
دارای هد خیلی فشرده، اندازه هد بلند، طول هد حدود 36 سانتیمتر و عرض حدود 15 سانتیمتر
میانگین وزن یک هد حدود 1 تا 2 کیلوگرم است و دارای هد بسته در زمان رسیدگی
متحمل به گل دهی Bolting ، قهوه ای شدن نوک برگها Tip burn و مقاوم به بیماری
توصیه شده برای تولید در آخر فصل و رشد خیلی خوب در دمای زیر 38 درجه