کاهو استاندارد Paris Island

مشخصات محصول

 • دارای تیپ رسمی ROMAINE
 • متوسط رس
 • مناسب برای کشت پاییز، زمستان، بهار، زوردس در تابستان مناطق معتدل و سردسیر
 • رنگ برگ های داخلی سبز – زرد براق و برگ های بیرونی به رنگ سبز تیره
 • این رقم دارای برگ های ایستاده، بلند و متراکم
 • دارای بافت برگی کمی چروکیده
 • لطیف و باکیفیت تازه خوری مطلوب و طعم خوب
 • وضعیت مومی بودن برگ: واکسی و براق
 • دارای هد خیلی فشرده، اندازه هد بلند، طول هد حدود ۳۶ سانتیمتر و عرض حدود ۱۵ سانتیمتر
 • میانگین وزن یک هد حدود ۱ تا ۲ کیلوگرم است و دارای هد بسته در زمان رسیدگی 
 • متحمل به گل دهی Bolting ، قهوه ای شدن نوک برگها Tip burn و مقاوم به بیماری 
 • توصیه شده برای تولید در آخر فصل و رشد خیلی خوب در دمای زیر ۳۸ درجه

بخش بندی:

 • قوطی ۵۰۰ گرمی