ذرت شیرین هیبرید SAHAR F1

واریته زوددرس – متوسط رس و تک بلاله با بلال‌های یکنواخت 

رنگ دانه های بلال: زرد روشن جذاب 

ارتفاع بوته ۲۰۵ سانتیمتر و تشکیل بلال در ارتفاع ۹۰ سانتیمتری

طول بلال ۲۰ سانتیمتر و تعداد ردیف در هر بلال ۱۸ – ۱۶ عدد

بسیار مقاوم به  خوابیدگی و بیماری کوتولگی ذرت و متحمل به لکه برگی باکتریایی و زنگ

مناسب جهت تازه خوری و مصارف صنعتی

بسته بندی:

پاکت ۴۰۰ گرمی