خیار مینی گلخانه‌ای ACCENT F1

تیپ مینی (MINI)

طول میوه ۸ – ۱۲ سانتیمتر، بافت ترد و طعم عالی

پوست میوه صاف و براق به رنگ سبز تیره

مقاوم به ویروس موزائیک خیار (CMV) و سفیدک (DM , PM)