خیار خاردار گلخانه‌ای ESPINOSO F1

مشخصات محصول:

  • زودرس 
  • طول میوه ۱۲ – ۱۴ سانتیمتر
  • تمام پوست میوه پوشیده از خار و به رنگ سبز تیره
  • مقاوم به ویروس موزائیک خیار (CMV) و سفیدک (DM , PM)