خیار خاردار گلخانه‌ای ESPINOSO F1

پارتنوکارپیک و زودرس 

متوسط طول میوه: ۱۴ سانتیمتر

میوه به رنگ سبز تیره و پوشیده از خار

فاصله میان گره‌ها کوتاه

۳ – ۲ میوه در هر گره

مقاوم به ویروس موزائیک خیار (CMV) و سفیدک (DM , PM)

بسته بندی:

پاکت ۵۰۰ دانه‌ای (۱۳ گرمی)