خیار خاردار گلخانه‌ای ESPINOSO F1

  • پارتنوکارپیک و زودرس 
  • متوسط طول میوه: ۱۴ سانتیمتر
  • میوه به رنگ سبز تیره و پوشیده از خار
  • فاصله میان گره‌ها کوتاه
  • ۳ – ۲ میوه در هر گره
  • مقاوم به ویروس موزائیک خیار (CMV) و سفیدک (DM , PM)

بسته بندی:

  • پاکت ۵۰۰ دانه‌ای (۱۳ گرمی)