خربزه هیبرید shaygan F1

  • زودرس
  • پوشش گیاهی خوب و دارای بوته قوی
  • تیپ میوه Charrentias
  • شکل میوه گرد
  • رنگ پوست میوه کرمی با خطوط زرد رنگ
  • رنگ گوشت میوه نارنجی و دارای بافت خیلی سفت
  • وزن میوه حدود ۲/۵ تا ۲ کیلوگرم
  • حفره وسط میوه خیلی کوچک
  • دارای بریکس ۱۵% و دارای طعم خوب

بسته بندی:

  • پاکت ۲۵۰۰ دانه‌ای