خربزه-هیبرند-تینا
خربزه هیبرید
رقم TINA F1
شرکت پانگز چین

خربزه-استاندارد-آناناس-کالیفرنیا
خربزه استاندارد
رقم ANANAS
شرکت کالیفرنیا هایبریدز آمریکا

خربزه-لونا
خربزه هیبرید
رقم LUNA F1
شرکت پانگز چین

خربزه-دیانا
خربزه هیبرید
رقم DIANA F1
شرکت All Lucky Seeds