دی ۱۷, ۱۳۹۹
ویروس-موزاییک-کاهو-lettuce-mosaic-virus

ویروس موزاییک کاهو (lettuce mosaic virus (LMV

ویروس موزاییک کاهو (lettuce mosaic virus (LMV عامل بیماری: ویروس موزاییک کاهو lettuce mosaic virus (LMV) از بیماری های مخرب و مهم اقتصادی است که متعلق […]
مرداد ۱۵, ۱۳۹۹
سفیدک-پودری-کاهو-Powdery-mildew

سفیدک پودری کاهو Powdery mildew

سفیدک پودری کاهو (Powdery mildew) عامل بیماری: قارچ Golovinomyces Cichoracearum علایم بیماری: بیماری سفیدک پودری کاهو باعث زرد شدن برگ می شود، زیرا لکه‌ها محدود به […]
تیر ۲۱, ۱۳۹۹
بیماری-آنتراکنوز-کاهو

آنتراکنوز کاهو Lettuce Anthracnose

آنتراکنوز کاهو (Lettuce Anthracnose) عامل بیماری: Microdochium panattonianum علایم بیماری علائم آنتراکنوز کاهو ابتدا در برگ های بیرونی و بیشتر در هر دو طرف میانی در […]