خرداد ۸, ۱۳۹۸
پژمردگی-باكتریایی-Bacterial-wilt-خیار

پژمردگی باكتریایی خیار Bacterial wilt

علائم بیماری پژمردگی باكتریایی در خیار و خربزه نسبت به کدو و هندوانه شدیدتر است. علائم بیماری با پژمردگی آغاز می‌شود که ممکن است به یک شاخه محدود شود و یا کل گیاه را آلوده کند.
خرداد ۷, ۱۳۹۸
گموز-یا-جرب--Scab

گموز یا جرب خیار Scab

گموز یا جرب خیار (Scab) عامل بیماری:  Cladosporium cucumerinum علائم بیماری گموز اغلب در خیار شایع است، اما می‌تواند روی طالبی، کدو تنبل و کدو خورشتی […]