خرداد ۱۲, ۱۳۹۹
زرد-شدن-بوته-کلم

پژمردگی فوزاریومی کلم (زردی کلم) Fusarium Wilt 

پژمردگی فوزاریومی کلم (زردی کلم) Fusarium Wilt عامل بیماری: Fusarium oxysporum f. sp. conglutinans (Two races have been identified), F. oxysporum f. sp. Raphani علایم بیماری  […]
خرداد ۳, ۱۳۹۹
سفیدک-داخلی-گل-کلم-Cauliflower-downy-mildew

سفیدک داخلی گل کلم Cauliflower downy mildew

سفیدک داخلی گل کلم Cauliflower downy mildew عامل بیماری: (Hyaloperonospora parasitica (synonym: Peronospora parasitica علایم بیماری بیماری سفیدک داخلی گل کلم به صورت مناطق زرد، بنفش […]