آذر ۲۰, ۱۳۹۸
پژمردگی-باکتریایی-فلفل-Bacterial-wilt

پژمردگی باکتریایی فلفل Bacterial wilt

پژمردگی باکتریایی فلفل (Bacterial wilt) عامل بیماری: (Ralstonia solanacearum (synonym=Burkholderia solanacearum, Pseudomonas solanacearum علائم بیماری: عامل پژمردگی باکتریایی فلفل ممکن است در مزرعه روی تک گیاه […]
آذر ۱۴, ۱۳۹۸
آفتاب-سوختگی-فلفل-Sunscald

آفتاب سوختگی فلفل Sunscald

آفتاب سوختگی (Sunscald) علائم: آفتاب سوختگی عارضه‌ای محیطی می‌باشد که در آن قسمتی از میوه فلفل که در معرض آفتاب قرار می‌گیرد، علایم آفتاب سوختگی را […]
آذر ۱۱, ۱۳۹۸
سوختگی-گلگاه-فلفل

سوختگی گلگاه فلفل Blossom-end rot

سوختگی گلگاه فلفل (Blossom-end rot) علائم: اولین علائم سوختگی گلگاه فلفل قابل مشاهده در عارضه سوختگی گلگاه به صورت لکه‌های آب سوخته در نواحی نزدیک به […]
بهمن ۲۳, ۱۳۹۷
بیماری-موزاییک-خفیف-فلفل-پیسک-فلفل

بیماری موزائیک خفیف (پیسک) فلفل (Pepper Mottle)

عامل بیماری ویروس (Pepper mottle virus (PepMoV است. علف های هرز و گیاهان خانواده سولاناسه می‌تواند پناهگاه ویروس باشد. این ویروس می‌تواند از طریق مکانیکی و هرس کردن هم منتقل گردد.
بهمن ۸, ۱۳۹۷
موزاییک-خیار-بیماری

بیماری ویروس موزائیک خیار (Cucumber Mosaic)

عامل بیماری ویروس Cucumber mosaic virus می باشد. دامنه میزبانی این ویروس بسیار وسیع است و دارای گسترده‌ترین طیف میزبان‌ها در بین تمامی ویروس های گیاهی است. بیش از ۱۲۰۰ گونه از انواع گیاهان تک لپه و دو لپه را شامل می شود.
بهمن ۳, ۱۳۹۷
بیماری-موزائیک-یونجهAlfalfa-Mosaic

بیماری ویروس موزاییک یونجه (Alfalfa Mosaic)

ویروس موزاییک یونجه توسط گونه های زیادی از شته ها از جمله شته سبز هلو (Myzus persicae) منتقل می شود. شته ها می توانند در کمتر از یک دقیقه ویروس را از گیاهان آلوده بدست آورند و آنها را به سرعت انتقال دهند