خرداد ۲۳, ۱۳۹۸
آفتاب_سوختگی-sunscald

آفتاب‌سوختگی sunscald

آفتاب‌سوختگی بادمجان (sunscald) علائم:آفتاب سوختگی عارضه ای محیطی می‌باشد که در آن قسمتی از میوه بادمجان که در معرض آفتاب قرار می‌گیرد، علایم آفتاب سوختگی را از خود نشان می‌دهد.
خرداد ۲۰, ۱۳۹۸
بیماری-پوسیدگی-گلگاه-بادمجان-Blossom-end-rot

پوسیدگی گلگاه بادمجان Blossom-end rot

پوسیدگی گلگاه بادمجان (Blossom-end rot) علائم: پوسیدگی گلگاه در ابتدا به صورت نقاط پژمرده در انتهای گلگاه میوه ظاهر می شود، ولی می تواند در مرحله […]
اسفند ۲۳, ۱۳۹۷
لکه برگی سرکوسپورایی بادمجان

لکه برگی سرکوسپورایی بادمجان (Cercospora Leaf Spot (Frogeye

عامل بیماری لکه برگی سرکوسپورایی بر روی دم‌برگ، برگ‌ها، ساقه‌ها بادمجان و فلفل تاثیر می‌گذارد. علایم این بیماری ابتدا به صورت لکه‌های زرد رنگ در قسمت‌های مختلف برگ ظاهر می‌شود
بهمن ۲۹, ۱۳۹۷
بیماری-قارچی-آنتراکنوز-بادمجان

بیماری آنتراکنوز بادمجان (Anthracnose)

این بیماری به صورت لکه‌هایی روی میوه ایجاد می‌شود. علائم به صورت لکه‌های صورتی رنگ روی میوه ظاهر می‌شود که ممکن است این لکه ها به قطر 3/1 تا 5/2 سانتیمتر باشد.